Vydání stavebního povolení

Co k tomu potřebujete: 

Žádost na předepsaném formuláři popsanou níže v bodu 11 s předepsanými podklady podle § 110 odst. 2 stavebního zákona.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov