Vydání územně plánovací informace

Co k tomu potřebujete: 

Žádost dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., která musí obsahovat – viz. bod č. 11

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 01 Tišnov