Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

Co k tomu potřebujete: 

K vyplněné žádosti o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství případně ke vstupu do registrovaného partnerství žadatel předloží:

 

  • občanský průkaz nebo  cestovní pas
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o  místu trvalém pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství  nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předloženého matričního dokladu
Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117