Vydání změny územního plánu (dále jen změna ÚP)

Co k tomu potřebujete: 

Návrh na pořízení změny ÚP musí být zpracován a doložen dle bodu 7.

Kde to vyřídíte: 

Návrh na změnu ÚP podat na obecním úřadě příslušné obce a po zahájení projednávání návrhu zadání se obracet na pořizovatele, kterým je, pokud ho obec požádá,

Městský úřad Tišnov

odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování

nám. Míru 346

666 01 Tišnov