Vydávání rybářských lístků

Co k tomu potřebujete: 

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad. K žádosti je nutné přiložit:

  • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
  • doklad o zaplacení správního poplatku.
Kde to vyřídíte: 

Kde: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov.

S kým: Referent státní správy rybářství.

Kdy: V úřední dny - pondělí a středa 8:00 - 17:00, pátek 8:00 – 12:00, jinak po telefonické domluvě.

Celý postup: