Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz členského státu EU 
  • „Čestné prohlášení“, že žadateli nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že mu nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto  a dále pokud je řidičské oprávnění podmíněno či omezeno, rozsah tohoto podmínění i omezení

Žadatel, který nemá na území České republiky trvalý pobyt je dále povinen doložit doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky, anebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání.

Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště je zejména:

  1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
  2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
  3. nájemní smlouva k nemovitosti
  4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
  5. výpis z živnostenského rejstříku.
Kde to vyřídíte: 

Osobně na

Městský úřad Tišnov

odbor dopravy a živnostenský úřad

nám. Míru 346, Tišnov

přízemí budovy

v úředních hodinách:

            Po        07.00 hod. – 17.00 hod.

            St        07.00 hod. – 17.00 hod.

            Pá        07.00 hod. – 12.00 hod.

Kateřina Lepková, tel. : 549 439 737

katerina.lepkova@tisnov.cz, kancelář č. 112

Hana Pulkrábková, tel. 549 439 738

hana.pulkrabkova@tisnov.cz, kancelář č. 112

 

Na pondělí, středu a pátek je možné se objednat přes rezervační systém MěÚ, a to na stránkách www.tisnov.cz,  v sekci potřebuji vyřídit.