Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz vydaný cizím státem ,
  • „Čestné prohlášení“ (volnou formou), že žadateli nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že mu nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto  a dále pokud je řidičské oprávnění podmíněno či omezeno, rozsah tohoto podmínění i omezení,
  • povolení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než 1 rok na území České republiky.       
Kde to vyřídíte: 

Osobně na

Městský úřad Tišnov

odbor dopravy a živnostenský úřad

nám. Míru 346, Tišnov

přízemí budovy

v úředních hodinách:

            Po        07.00 hod. – 17.00 hod.

            St        07.00 hod. – 17.00 hod.

            Pá        07.00 hod. – 12.00 hod.

Kateřina Lepková, tel. : 549 439 737

katerina.lepkova@tisnov.cz, kancelář č. 112

Hana Pulkrábková, tel. 549 439 738

hana.pulkrabkova@tisnov.cz, kancelář č. 112

 

Na pondělí, středu a pátek je možné se objednat přes rezervační systém MěÚ, a to na stránkách www.tisnov.cz,  v sekci potřebuji vyřídit.