Výpadek elektřiny - trafostanice "Na Loukách"

Společnost E.ON oznámila, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 20. července 2015 od 07.30 do 18.00 hod. bez napětí trafostanice "Na Loukách". To se týká zejména ulic Trmačov, Kláštěrská, Pod Květnicí, Halouzkova, Jungmanova, Na Loukách, Janáčková č.p. 513 a U Náhonu č.p. 1764.

Datum vytvoření: 20.7.2015 / Datum změny: 20.7.2015