Výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov v oblasti poskytování informací dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „SvInf“) za rok 2020 v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 SvInf:

 1. Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 51
 2. Počet vyřízených písemných žádostí o informace: 50
  z toho
  a) odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  b) poskytnutím informace: 46
  c) rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 6
  d) odložením žádosti: 0
 3. Počet žádostí dosud v řízení: 3
 4. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2
 5. Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 6. Opis podstatných částí rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 7. Počet podaných stížností dle § 16a SvInf: 2
  z toho vyřízeno
  a) poskytnutím informace: 1
  b) předložením nadřízenému orgánu: 1 (postup MěÚ Tišnov potvrzen rozhodnutím KÚ JMK)
  c) vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 8. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
Městský úřad Tišnov

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 47
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 47 

odkazem na zveřejněnou informaci: 1
poskytnutím informace: 27
rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 16
odložením žádosti: 2
dosud v řízení: 1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 4
Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných stížností podle § 16a: 1


Způsob vyřízení:

vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
předložením nadřízenému orgánu: 4 (postup MěÚ Tišnov rozhodnutím KÚ JMK potvrzen)

rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 1

opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

Datum zveřejnění: 06.02.2020

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
Městský úřad Tišnov

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 37
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 37 

odkazem na zveřejněnou informaci: 0
poskytnutím informace: 34
rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 2
odložením žádosti: 1
dosud v řízení: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných stížností podle § 16a: 1


Způsob vyřízení:

vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
předložením nadřízenému orgánu: 1 (postup MěÚ Tišnov rozhodnutím KÚ JMK potvrzen)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

Datum zveřejnění: 29.01.2019

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
Městský úřad Tišnov

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 27
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 27 

odkazem na zveřejněnou informaci: 0
poskytnutím informace: 25
rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 2
odložením žádosti: 0
dosud v řízení: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných stížností podle § 16a: 0


Způsob vyřízení:

vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
předložením nadřízenému orgánu: 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

Datum zveřejnění: 17.01.2018

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
Městský úřad Tišnov

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 54
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 54 

odkazem na zveřejněnou informaci: 0
poskytnutím informace: 44
rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 2
odložením žádosti: 8
dosud v řízení: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 1
Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných stížností podle § 16a: 2


Způsob vyřízení:

vyhovění žádosti poskytnutím informace: 1
předložením nadřízenému orgánu: 2

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
Městský úřad Tišnov

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 27
Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 27

odkazem na zveřejněnou informaci: 0
poskytnutím informace: 27
rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
odložením žádosti: 0
dosud v řízení: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
Počet podaných stížností podle § 16a: 0
Způsob vyřízení stížností:

vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
předložením nadřízenému orgánu: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 18
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 18  
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 17
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 1
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 21
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 21
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 1
  • poskytnutím informace: 20
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 16
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 16
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 14
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 2
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 2
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 2
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011

Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 11
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 11
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 11
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 19
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 19
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 19
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 17
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 14
 • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 14
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 3
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 19
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 15
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 9
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 4
  • dosud v řízení: 6
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 5 (důvody jejich podání: sazby v sazebníku, úhrada nákladů)
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 4
  • předložením nadřízenému orgánu: 1 (postup MěÚ Tišnov rozhodnutím KÚ JMK potvrzen)
Datum vytvoření: 2.3.2015 / Datum změny: 15.2.2021