Výsadba stromů pro město Tišnov

 

Výsadba stromů pro město Tišnov

Předmětem projektu je výsadba 13 ks listnatých stromů na sídlišti Klucanina s cílem vytvořit kvalitní veřejný prostor, zadržet srážkovou vodu, zlepšit klima v dané oblasti a podpořit rozvoj prostoru pro drobné živočichy.

K výsadbě byly zvoleny dvě lokality, první se nachází ve svahu nad sportovním hřištěm, kde je plánována výsadba 10 ks stromů pro zastínění hracích ploch. Druhá lokalita je mezi panelovými domy, kde byly z důvodu vedení sítí navrženy pouze 3 stromy. Obě lokality jsou ve svahu, výsadba stromů tak zabrání erozi svahu a bude lépe zachytávat dešťovou vodu.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.