Výsledky průzkumu k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou

V únoru tohoto roku proběhl v lokalitě Hony za Kukýrnou dosud největší dotazníkový průzkum realizovaný na území města v posledních letech. Jak již zmínil starosta Jiří Dospíšil před jeho započetím, přestože bydlení „Na Honech“ patří mezi velmi vyhledávané lokality, vedení města zaznamenalo i řadu názorů na to, že občanská vybavenost zde byla v minulosti opomíjena, o názorech občanů na jakékoliv zlepšení ani nemluvě. Proto jsme nyní oslovili občany s tím, že bychom rádi znali jejich názor na to, jak vnímají současnou situaci a jaké jsou jejich aktuální potřeby.

Dotazníkové šetření probíhalo na území 7 sousedících ulic - Formánkova, Na Honech, Valova, Ranného, K Čimperku, Marie Pavlíkové a Dlouhá. Celkem bylo v lokalitě osloveno formou osobní návštěvy 816 obyvatel, což přibližně odpovídá počtu evidovaných obyvatel starších 18ti let. Je třeba konstatovat, že velká část oslovených nebyla ani vlastníky bytu, ani osobami s trvalým pobytem, přesto většina z nich vzhledem k tomu, že v lokalitě bydlí, dostala prostor k vyjádření názoru. Výdej i sběr dotazníků probíhal osobně pověřenými pracovníky městského úřadu i městské policie, a to kvůli tomu, aby byl získán maximální počet odpovědí pro následné vyhodnocení. Do 29. února 2016 odevzdalo zcela, popř. částečně, vyplněný dotazník 578 osob, což činí téměř 71 % obyvatel lokality starších 18 ti let. Toto číslo již není ze statistického hlediska považováno za vzorek, ale za většinový názor všech dotazovaných obyvatel, proto je i procentuální vyjádření názoru v jednotlivých bodech poměrně přesné.

Z výsledku vyplývá, že místní obyvatelé jsou nejčastěji středního věku, v rozmezí mezi 25 a 45 lety. Z toho vyplývají také jejich požadavky na občanskou vybavenost. Z nabízených možností lidé nejvíce postrádají chodník mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech, silniční i pěší propojení ulic Dlouhá a Černohorská, prodejnu potravin a sportoviště pro starší děti nad 6 let věku. Naopak garáže a plynofikace lokality lidem téměř nechybí. Kromě nabízených možností by respondenti přivítali také více zeleně, odpadkových košů či park, rovněž by uvítali snížení rychlosti projíždějících aut, například pomocí dopravního značení nebo pomocí retardérů.

V příloze se můžete seznámit jak s výsledky samotného průzkumu, tak s výpisem všech podnětů a připomínek, které byly během šetření sesbírány.

„Výstupy z dotazníku a také dalšími uvedenými podněty a připomínkami občanů se již zabýváme, jsou pro nás skutečně cenné. Některé vyřešíme okamžitě (více odpadkových košů, více laviček). Realizace jiných vyžaduje určitý čas, ale budeme na nich pracovat (více zeleně, autobusová zastávka u nového hřbitova, využití prostoru mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech). Jsou mezi nimi i takové,  které jsou však jen obtížně realizovatelné (restaurace, stánek s denním tiskem, supermarket).Děkuji všem občanům za jejich otevřené názory, podněty a připomínky, a zejména pak za to, že byli ochotni se do tohoto výjimečného průzkumu aktivně zapojit.“, řekl starosta Jiří Dospíšil.

Ilustrační foto: Bohumil Kabeš

Datum vytvoření: 11.4.2016 / Datum změny: 14.4.2016