Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu

Co k tomu potřebujete: 

https://www.tisnov.cz/urad/mestsky-urad

Na úřadě předložte:

• doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),

• osvědčení o registraci vozidla,

• technický průkaz vozidla.

• protokol o evidenční kontrole vozidla, ne starší jak 30 dnů

Odevzdejte - všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu.

Kde to vyřídíte: 

Osobně na kterémkoliv ORP, nebo na:

Městský úřad Tišnov

odbor dopravy a živnostenský úřad

nám. Míru 346, Tišnov

první patro budovy

 

 

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

 

 

Jana Kloboučníková, tel. : 549 439 736, jana.kloboucnikova@tisnov.cz, kancelář č. 210

Silvie Sobotková, tel. 549 439 739, silvie.sobotkova@tisnov.cz,  kancelář č. 209

Ing. Daniel Richter, tel. 549 439 785, daniel.richter@tisnov.cz, kancelář č. 209

Vladimír Vařílek, tel. 549 439 735, vladimir.varilek@tisnov.cz, kancelář č. 210

 

Je možné se objednat přes rezervační systém.