Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

Datum vyvěšení: 
22.6.2021
Datum sejmutí: 
23.6.2022

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov