Za sebevědomé Tišnovsko

Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko bylo založeno v Tišnově dne 19. června 2003.

Základním posláním sdružení je:

  • zachovat či obnovit kulturní a přírodní dědictví Tišnovska;
  • rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu;
  • podporovat co nejširší účast místních obyvatel ve správních řízeních
Adresa: 
Majorova 1709
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
Adéla Nešporová: 607 088 593