Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Co k tomu potřebujete: 

Vyplněný příslušný formulář (případně lze formulář vyplnit v kanceláři registrace živnostenského úřadu).  Fyzická osoba předkládá doklad totožnosti. Právnická osoba předkládá doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu.

Kde to vyřídíte: 

Na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v České republice. Pokud zvolíte odbor dopravy a živnostenský úřad  Městského úřadu Tišnov (dále jen živnostenský úřad),  jeho adresa je nám. Míru 346, 666 19 Tišnov, 2. patro, dveře č.302.