Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Datum vyvěšení: 
7.3.2016
Datum sejmutí: 
31.12.2023

ÚZSVM Brno