Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

Co k tomu potřebujete: 

Platný doklad totožnosti. Oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně vyplní pracovnice registrace na místě elektronicky (podnikatel zkontroluje a podepíše).

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).