Zajímá Vás, jak děti a studenti vidí budoucnost Tišnova? Co se jim nelíbí?

Současně s přípravou Strategického plánu pro město Tišnov 2021-25 probíhal na tišnovských školách literárně-výtvarný projekt s názvem Budoucnost města Tišnova očima dětí, žáků a studentů. Malá část dětských prací byla zpracována do tištěné přílohy Strategického plánu 2021-25. Všechny výtvarné práce dětí budou představeny veřejnosti na velké výstavě, která se uskuteční v rámci tišnovských Svatováclavských hodů 2019. A na stránkách www.promeny-tisnova.cz si můžete přečíst slohové práce žáků ZŠ Smíškova a studentů Gymnázia Tišnov – sekunda a tercie. Dozvíte se jistě mnoho zajímavých podnětů a postřehů a především budete vědět, co se mladým v Tišnově líbí i nelíbí a co by chtěli změnit.

 

Děkujeme všem dětem z mateřských škol, žákům základních škol a studentům gymnázia, a samozřejmě i jejich pedagogům, že se do tohoto kreativního projektu v tak hojném počtu zapojili.

 

 

Datum vytvoření: 16.4.2019 / Datum změny: 16.4.2019