Základní škola Tišnov, nám. 28.října

Škola se svými 708 žáky patří mezi největší ve městě. Součástí školy je 7 oddělení školní družiny a školní jídelna, která každodenně vaří dva druhy jídel pro téměř 500 strávníků. Děti mají k dispozici i rozlehlý venkovní areál, hřiště a školní pozemek. Na škole pracuje celkem 68 zaměstnanců, z toho 50 pedagogických pracovníků.

Ve škole je možné navštívit stálou expozici o vrchu Květnice, v roce 2012 byla v atriu školy zbudována venkovní přírodopisná učebna za finanční podpory Lesů ČR. Škola disponuje mnoha odbornými učebnami, školní kuchyňkou, dvěma tělocvičnami, dvěma učebnami ICT, učebnou dramatické a hudební výchovy. Již potřetí škola obhájila mezinárodní titul EKOškola. V současné době probíhá na škole celostátní projekt Celé Česko čte dětem, Zdravá pětka, Školička a Předškolák. Pro větší podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami již několik let velmi dobře pracuje školní poradenské pracoviště, jehož součástí je systémový projekt RAMPS – VIP III. Speciální pedagog usnadňuje dětem se specifickými poruchami učení jednodušší zvládnutí učiva a individuálně s nimi pracuje i v době běžné výuky. Škola pravidelně pořádá celou řadu akcí určených jak pro žáky školy, tak i pro veřejnost.

Pro školní rok 2013/2014 připravují pedagogičtí pracovníci i experimentální výuku nového písma Comenia script a mnoho dalších školních i mimoškolních aktivit.

V roce 2013 byla na druhé šestileté období jmenována ředitelkou PaedDr. Radmila Zhořová.

 

Adresa: 
Náměstí 28. října
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 415 629