Základní škola Tišnov, Smíškova

Základní škola funguje v Tišnově už od roku 1939, kdy vznikla ještě jako chlapecká škola se sídlem na Bezručově ulici. V posledních letech války však byla budova školy zničena, a tak v roce 1947 byla započata stavba nové budovy na ulici Smíškova, kde se 29.března roku 1951 začalo vyučovat a kde škola sídlí dodnes.

V současnosti Základní školu Smíškova navštěvuje téměř 500 dětí, které vyučuje 36 pedagogických pracovníků (z celkem 49 zaměstnanců). Součástí školy je školní jídelna, družina, dvě tělocvičny a venkovní hřiště. Škola má také odloučené pracoviště na Riegrově ulici, kam docházejí žáci 2. až 5. ročníku.

ZŠ Smíškova klade důraz  na sportovní aktivity, ale také na výuku cizích jazyků. V průběhu roku se žáci aktivně zapojují do akcí pořádaných městem (Svátek hudby, Zahradní slavnost aj.) a část takto získaných finančních prostředků věnují na charitativní účely.

Ve škole funguje specializované pedagogicko- psychologické poradenské pracoviště Centrum Korálek, které nabízí odbornou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola také úzce spolupracuje se základní školou ve slovenské Seredi, která je partnerským městem Tišnova.

Od roku 2008 je ředitelem Mgr.Michal Komprs, který byl v roce 2013 znovu jmenován do své funkce na další šestileté období. V roce 2013 a 2014 čeká školu rozsáhlá rekonstrukce, která povede ke spojení obou oddělených školských pracovišť v jedno.

 

Adresa: 
SMíškova 840
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 415 163 (Smíškova), 549 412 253 (Riegrova)