Záměr pronájmu části pozemků v Tišnově, p.č. 2466/603 a 2466/260

Datum vyvěšení: 
25.9.2019
Datum sejmutí: 
23.10.2019

MěÚ Tišnov OSMKS