Záměr pronájmu části pozemků v Tišnově, p.č. 2466/603, 2466/612, 2466/260, 2466/614, 2466/274

Datum vyvěšení: 
25.9.2019
Datum sejmutí: 
23.10.2019

MěÚ Tišnov OSMKS