Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 312 na ulici Riegrova v Tišnově, který je součástí pozemku parc.č.st. 360 v k.ú. Tišnov

Datum vyvěšení: 
10.6.2021
Datum sejmutí: 
27.6.2021

Město Tišnov - OSMKS