Záměr směnit pozemky v k.ú. Tišnov a to pozemky parc.č. 2645/1, parc.č. 2645/2 a parc.č. 2645/3

Datum vyvěšení: 
27.11.2019
Datum sejmutí: 
22.6.2020

Město Tišnov 

Soubory: