Záměr výstavby nové MŠ v lokalitě Hony za Kukýrnou

V druhé polovině loňského roku byla zpracována a dne 12.02.2018 Zastupitelstvem města Tišnova projednána Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech. Nyní jednáme s jejím zpracovatelem prof. Pelčákem o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace k výstavbě mateřské školy a současně poptáváme i dalšího zpracovatele na vytvoření projektové dokumentace budoucího parku. Smlouvy s oběma zpracovateli bychom měli rádi uzavřeny do konce března 2018. Proces tvorby projektové dokumentace potrvá přibližně do konce roku 2018.

Podobně jako u ostatních zásadních projektů ve veřejném prostoru nám záleží na názoru veřejnosti. Vedení města vnímá všechny připomínky ze strany obyvatel zmíněné lokality, kdy většina se týká řešení dopravní obslužnosti budoucí školky. Všem dotčeným obyvatelům proto chceme nabídnout možnost vznést jejich připomínky na veřejném jednání, které se za účasti vybraného projektanta uskuteční pravděpodobně v měsíci dubnu tohoto roku. Mateřskou školu považujeme za důležitý prvek občanské vybavenosti a přípravou její výstavby reagujeme zejména na její absenci v této zastavěné lokalitě.

Děkujeme všem občanům, kteří do současné doby uplatnili své náměty a připomínky. O termínu setkání budeme s dostatečným předstihem informovat.

Datum vytvoření: 19.2.2018 / Datum změny: 19.2.2018