Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2019/2020

V letošním roce bude probíhat proces zápisu obdobně jako v roce loňském, a to prostřednictvím Systému pro podporu přijímacího řízení do MŠ. Elektronické žádosti bude možné vyplňovat a tisknout od 1. 4. 2019 do 2. 5. 2019.

Příjem vytištěných a lékařem potvrzených žádostí v MŠ proběhne 2. 5. 2019 ve všech MŠ. Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí - podepíší a převezmou rodiče v MŠ dne 29. 5. 2019.

Podobně jako loni je stanoven pouze jeden školský obvod pro všechny MŠ, a tím je celé území města Tišnova. V kritériích bylo i nadále ponecháno zvýhodnění pro děti, které již mají ve stejné mateřské škole svého staršího sourozence, výhodu je však možné využít pouze pro děti starší 3 let. Další body je možné získat, pokud dítě přihlásíte k celodenní docházce od 2. 9. 2019.

 

Všechny aktuální potřebné informace najdete od 1. 3. 2019 zde: https://zapisms.tisnov.cz/ (v současné době probíhá příprava systému pro podporu přijímacího řízení do MŠ) nebo získáte v jednotlivých MŠ či v dubnovém čísle Tišnovských novin. 

 

Děti, které se z kapacitních důvodů do mateřské školy nedostanou, budou přednostně přijímány do Dětské skupiny Potůček. Dětskou skupinu provozuje Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s městem Tišnovem a MAS Brána Vysočiny. Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019. Kontaktní osoba je Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723).

Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách RC Studánka.

 

 

 

 

 

 

Datum vytvoření: 25.3.2019 / Datum změny: 26.3.2019