Zařazení dětí do mateřské školy

Co k tomu potřebujete: 

Doklad o trvalém pobytu dítěte.

Kde to vyřídíte: 

V příslušné mateřské škole.