Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Vážení občané, Jihomoravský kraj připravil projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), strategického dokumentu, který se do budoucna stane významným nástrojem rozvoje našeho kraje.

Nové ZÚR JMK vznikly v součinnosti s odborníky, obcemi, dotčenými orgány a správci dopravní a technické infrastruktury. Již v roce 2012 byla zahájena průběžná spolupráce sběrem námětů, které byly podkladem pro zadání ZÚR JMK. Následovala setkání formou kulatých stolů ke klíčovým záměrům dopravní infrastruktury, výjezdní výbory k rozpracovaným ZÚR JMK, tématicky zaměřené konzultace a operativní jednání až po představení záměrů řešených v ZÚR JMK na poradách starostek a starostů obcí všech okresů Jihomoravského kraje.

Návrh ZÚR JMK jsme připravili maximálně transparentně, otevřeně jsme své partnery průběžně o stavu prací informovali a jako první kraj v republice zveřejňujeme návrh dokumentu na speciální internetové stránce.

S návrhem zásad se můžete podrobně seznámit prostřednictvím stránky www.zurka.cz. V úvodním videu je stručná informace pro každého o tom, co jsou zásady územního rozvoje. Pro rychlou orientaci v ZÚR JMK slouží webová aplikace „Záměry v obci", kde si můžete vyhledat informace o záměrech, které se dotýkají vámi vybrané obce. Jihomoravský kraj vám také nabízí možnost přímé elektronické komunikace. Prostřednictvím elektronického formuláře „Názory, připomínky" nám můžete napsat do 7. května 2015 ke kterékoliv části dokumentace názor nebo připomínku. Všechny uplatněné názory a připomínky budou vypořádány a budete mít možnost se o způsobu vypořádání zpětně informovat.
Pro ty, kdo si chtějí podrobně prostudovat celou dokumentaci, je zveřejněno její úplné znění.


Otevřeností v procesu přípravy zásadního strategického dokumentu máme zájem přispět k maximální informovanosti vás, občanů kraje a možnosti vaší větší participace na rozhodování veřejné správy v oblastech, které se dotýkají každého z nás. Velmi uvítáme vaše názory a připomínky při hledání cesty k lepší kvalitě života v našem kraji.

Vše potřebné naleznete na stránce www.zurka.cz.


JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Antonín Tesařík
radní pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti
tvořené náplní činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Datum vytvoření: 27.3.2015 / Datum změny: 27.3.2015