Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 21. prosince 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Návrh programu jednání:

  1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
  2. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na sanaci sesuvu komunikace v ulici Pod Květnicí.
  3. Dotazy, podněty a připomínky
Datum vytvoření: 10.12.2015 / Datum změny: 10.12.2015