Ženská příjmení

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě je třeba předložit

  • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru
  • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu 
  • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem) 
  • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině 
  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR) 
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej osoba vlastní - jde-li o nezletilou osobu 
  • písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas 
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let
Kde to vyřídíte: 

 Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny

pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117

Celý postup: