Živnostenský úřad

Formuláře pro zápis do Evidence zemědělských podnikatelů – podnikání podle zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

 

JRF formuláře – podnikání podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

http://www.mpo.cz/dokument159758.html