Zkušenosti ze Stříbra pomohou při rekonstrukci náměstí Míru

Ve středu 20.ledna navštívili západočeské město Stříbro zástupci města - starosta Jiří Dospíšil,1.místostarosta Karel Souček a Miroslava Vyhňáková, vedoucí OIPP - spolu s městskou architektkou Zdeňkou Vydrovou a arch. Petrem Veličkou.

Prohlédli si přímo na místě výsledek revitalizace středu města, neboť Stříbro v minulých letech připravilo a zrealizovalo kompletní rekonstrukci Masarykova náměstí.  Minulé i současné vedení města Stříbra se s tišnovskou delegací také podělilo o cenné zkušenosti z přípravy i průběhu stavby. Výsledné řešení stříbrského náměstí zvýrazňuje historicky významné objekty a doplňuje je soudobým řešením mobiliáře a vodních prvků. Nový povrch náměstí je z přírodních prvků, vytváří novou koncepci veřejného osvětlení a městského mobiliáře. A také zklidňuje automobilovou dopravu, mimo jiné tím, že snižuje počet parkovacích míst.

Autorem revitalizace náměstí ve Stříbře je arch. Petr Velička, který je současně vítězem architektonicko-urbanistické soutěže Revitalizace náměstí Míru v Tišnově (podrobné informace viz www.promeny-tisnova.cz ).

A jaký je stav příprav revitalizace tišnovského náměstí Míru?

Aktuálně je dopracována studie, byla ověřena realizovatelnost návrhu, dořešeny vazby náměstí Miru na okolní ulice a také byl doplněn vodní prvek.

S výslednou dopracovanou studii bude veřejnost seznámena prostřednictvím veřejné prezentace, která proběhne  on-line – o přesném termínu Vás budeme včas informovat.

Datum vytvoření: 26.1.2021 / Datum změny: 26.1.2021