Změna v zastupitelstvu a vedení města

Místostarosta Ing.Václav Šikula,zastupitel města za ANO 2011,oznámil na pondělním jednání zastupitelstva odchod z veřejných funkcí a rezignaci na post zastupitele a místostarosty města Tišnova. Členové zastupitelstva se s ním vstoje za potlesku rozloučili a starosta města Jiří Dospíšil spolu s tajemnicí MěÚ Ivou Dvořáčkovou poděkovali Václavu Šikulovi za dlouhodobou skvělou práci pro město a občany - řadu let ve funkci tajemníka úřadu a poté od roku 2014 až dosud jako místostarosta Tišnova. Přejeme p. Šikulovi hodně zdraví a osobní i rodinné pohody a věříme, že se s ním budeme i nadále potkávat při nejrůznějších příležitostech a akcích města.

 

Datum vytvoření: 3.3.2021 / Datum změny: 3.3.2021