Změna výše výživného k nezletilému dítěti

Co k tomu potřebujete: 

K jednání soudu je třeba přinést minimálně občanský průkaz a originál rodného listu dítěte. Zpravidla jsou rodiče povinni donést taktéž příjem potvrzený od zaměstnavatele, jehož formulář soud zasílá rodičům před soudním jednáním. Dále pak veškeré písemnosti, kterými rodiče prokazují tvrzené skutečnosti, které mají důležitý význam pro řízení ve věci.

Kde to vyřídíte: 

Obce správního obvodu Městského úřadu Tišnov spadají pod tři různé okresní soudy. Rozhodující pro místní příslušnost je primárně trvalý pobyt dítěte dle příslušné obce.

 

Okresní soud Brno-venkov

 

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 04
Tel: 546 511 111 (spojovatelka KS Brno, zapotřebí požádat o přepojení na OS Brno-venkov)
Fax: 546 576 012
ID datové schránky: w7wabin

 
 
Okresní soud v Blansku
 
Ulice: Hybešova 5
Obec: Blansko
PSČ: 67828
Tel: 516 482 111
Fax: 516 415 423
ID datové schránky: gsgabja

 

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 

Ulice: Strojírenská 28
Obec: Žďár nad Sázavou
PSČ: 591 01
Tel: 566 682 611
Fax: 566 624 991
ID datové schránky: 7a4abf8