ZMĚNA >> Žádost o ošetřovné pro OSVČ přímo na MPO >> elektronicky nebo poštou

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, si mohou od 1.dubna od 9:00 hod požádat o ošetřovné na následujícím odkazu:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Změnou tedy je skutečnost, že OSVČ nežádají o ošetřovné na příslušných živnostenských úřadech, ale zasílají žádost přímo na Misterstvo průmyslu a obchodu ČR k vyřízení.

Postup pro podání žádosti:

Žadatel vyplní žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

Podání žádosti, včetně příloh může učinit žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu; Na Františku 32; 110 15 Praha 1 - obálka musí být označena „fpmpo20“.

 

Více informací k ošetřovnému pro OSVČ a způsobech žádosti o ně najdete na webu MPO ČR.

V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici obecní živnostenské úřady.

Datum vytvoření: 4.4.2020 / Datum změny: 6.4.2020