Znovuoživení a rekonstrukce areálu letního kina (aktualizace 13.2.2017)

Ve středu 22. února 2017 se od 17.00 hod. uskuteční v sále Městského kulturního střediska Tišnov veřejná prezentace projektu znovuoživení a rekonstrukce areálu letního kina. V současné době využívá areál ke svým sportovním činnostem spolek Odyssea Tišnov, který se zaměřuje především na lukostřelbu a její propagaci. Cílem spolku je v areálu letního kina vybudovat veřejnou lukostřelnici a 3D parkour. Alternativou k tomuto záměru je vybudování víceúčelového centra s množstvím sportovních či relaxačních aktivit a využít tak areál v plném rozsahu pro všechny věkové skupiny obyvatel.

S oběma záměry se můžete seznámit v přiložených materiálech.


Aktualizace 13.2.2017 

Součástí pozvánky a přiložených materiálů je nově i Analýza provozní bezpečnosti lukostřelnice zpracovaná znalcem v oboru střelivo a výbušniny se specializací na munici, balistiku a střelnice doc. Ing. Janem Komendou, CSc.

 

Datum vytvoření: 13.2.2017 / Datum změny: 23.2.2017