Zprostředkování kontaktu

Co k tomu potřebujete: 

Kontaktující osoba v žádosti uvede své jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu.

Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné jednoznačně identifikovat, zpravidla jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.

Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel, nám. Míru 346, 666 19  Tišnov, přízemí budovy a prokáže-li svoji totožnost, např. občanským průkazem.
 

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel,

nám. Míru 346,

666 19  Tišnov,

přízemí budovy.

 

 

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

 

 

Bc. Jitka Hamerníková, tel.: 549 439 775
Jitka.hamernikova@tisnov.cz