Zřícenina hradu Loučky

u obce Dolní Loučky

Nevýrazné zříceniny hradu Loučky se nachází na kopci nad údolím stejnojmenné říčky, nedaleko obce Dolní Loučky. Hrad Loučky, jinak také zvaný Střemchov podle nedaleké vsi Střemchoví, byl založen ve druhé polovině 13. století pány z Deblína. Byl vystavěn jako správní a vojenské centrum samostatného panství. Po roce 1353 přešel do vlastnictví pánů z Kunštátu.

Hrad byl částečně rozbořen za husitských válek. Podle místní pověsti prý přitáhl k hradu Jan Žižka z Trocnova a chtěl ho dobýt. Pevnost však byla i pro zkušené husitské bojovníky tvrdým oříškem, a proto prý se Žižkovo vojsko zmocnilo hradu lstí. Jisté je, že Jan Žižka u Loučky nebyl, ale že tudy táhli husité, když koncem října 1425 pronásledovali císaře Zikmunda a jeho zetě Albrechta, kteří po neúspěšném obléhání táborské posádky v třebíčském klášteře ustupovali přes Loučku k Tišnovu a Drásovu.  K úplnému zničení hradu došlo až za česko – uherských válek koncem 15. století. Od roku 1497 je hrad uváděn jako pustý.

Nejstarší částí hradu je hradní jádro umístěné na vrcholu kopce. Dělilo se na dolní a horní hrad. V čele hradního jádra stála válcová obranná věž označovaná jako Bergfrit. Do dnešních dnů se dochovaly pouze její kruhové základy, které návštěvníkům mohou připomínat zasypanou studnu. Studna zde však nebyla a voda se uchovávala v cisternách vylámaných ve skále. O pět metrů níž než hradní jádro se nacházelo předhradí, které plnilo důležitou obrannou funkci. Za dvě sta let své existence byl hrad několikrát přestavován a rozšiřován. Pozorný návštěvník zde nalezne pozůstatky obvodových zdí paláců, ochranných valů i válcové obranné věže.  

Ke zřícenině hradu vede červená turistická trasa, na kterou navazuje místní značená turistická trasa se symbolem zříceniny.

Otevřeno:

Zřícenina hradu je celoročně přístupná bez omezení.

Další zajímavosti v okolí

Klášter Porta coeli a Podhorácké muzeum

Ranč Loučka

Rozhledna Křivoš

Železniční viadukt – most Míru

Datum vytvoření: 21.7.2015 / Datum změny: 21.7.2015