Zřícenina hradu Trmačov

u obce Hluboké Dvory

Zřícenina středověkého hrádku Trmačov a pozůstatky zaniklé středověké osady z přelomu 13. a 14. století se nachází asi 1 km od Hlubokých Dvorů jižním směrem. Tato kulturní památka má rozlohu pouhých 22 x 27 metrů a řadí se mezi nejmenší moravské hrady tzv. bergfritového typu. Pro tento typ hradu je charakteristická dominantní obranná věž, tzv. bergfrit, dále palác a hradba. Hrádek je oddělen ze tří stran příkopem s dobře dochovaným valem na jeho zevní straně. Val se na jihovýchodě rozšiřuje v místě předpokládané vstupní brány. Po Trmačově se psali příslušníci vladyckého rodu. Prvním byl roku 1305 vladyka Ondřej z Trmačova. Hrad byl zničen buď za husitských nebo za česko – uherských válek v 15. století. Od roku 1481 se uvádí jako pustý. Stejnojmenná osada rovněž zpustla a zanikla v 15. století.

Otevřeno:

Zřícenina je celoročně volně přístupná.

Další zajímavosti v okolí

Památník partyzánské roty generála Luži ve Skaličce

Koupaliště ve Skaličce

Cesty medu – naučná stezka 

Datum vytvoření: 21.7.2015 / Datum změny: 6.8.2015