Zrušení trvalého pobytu

Co k tomu potřebujete: 

K podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je občan povinen:
  • vyplnit a podepsat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • totožnost prokázat občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem,
  • oprávněná osoba doloží oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou), vlastník objektu nedokládá v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně své vlastnické právo, pokud si jej ohlašovna může ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí – evidence obyvatel, nám. Míru 346, 666 19  Tišnov, přízemí budovy.

 

 

Úřední hodiny >> naleznete ZDE

 

 

Mgr. Jitka Hamerníková, tel.: 549 439 775
Jitka.hamernikova@tisnov.cz