Zrušení živnostenského oprávnění

Co k tomu potřebujete: 

Platný doklad totožnosti. Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění vyplní pracovnice registrace na místě elektronicky (podnikatel zkontroluje a podepíše).

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).