ZŠ nám. 28.října je školou určenou pro nezbytnou péči o děti od 3 do 10 let

Vážení rodiče, ZŠ Tišnov, nám.28.října je zřizovatelem určena jako škola, která bude během uzavření základních škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Více informací ohledně provozu školy a umístění dětí získáte na zhorova@tisnov-zs28.cz.
PaedDr. Radmila Zhořová, ředitelka školy

Datum vytvoření: 14.10.2020 / Datum změny: 16.10.2020