ZVEME VÁS do Parku Hony za Kukýrnou

Nový park vyrostl mezi bytovými domy na ulici Dlouhá a rodinnými domky v ulici Na Honech. Pomyslně propojuje Květnici a Klucaninu a tvoří jakousi zelenou páteř této lokality. Práce na dlouho očekávaném parku byly zahájeny v září 2020. Náklady na realizaci byly ve výši 6,5 mil. Kč. Realizace díla je spolufinancována z prostředků EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková výše dotace je 1 917 486,81 Kč a zbytek hradí město Tišnov ze svého rozpočtu. Žádost o dotaci byla podána v rámci dotační výzvy vypsané MAS Brána Vysočiny. 

Slavnostního přestřižení pásky se ve středu 5. května 2021 ujali za zhotovitele PORR a.s. Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava Ing. Miroslav Šebesta, stavbyvedoucí; autorka návrhu parku projektantka Ing. Eva Wágnerová a místostarosta Ing. Karel Souček. Hlavním stavbyvedoucím z firmy Porr a.s. byl Ing. Tomáš Nentvich, TDS (technický dozor stavebníka) Ing. Ivo Doležal. Starosta Tišnova Jiří Dospíšil  poděkoval také pracovníkům Odboru investic a projektové podpory Městského úřadu Tišnov - Ing. Mirce Vyhňákové - vedoucí odboru, Sabině Dvořákové a Ing. Zbyňku Košťálovi. Po slavnostním aktu proběhla neformální komentovaná prohlídka parku.

Více informací k novému Parku Hony za Kukýrnou najdete v Tišnovských novinách č. 5, které vyšly 29. dubna 2021. Fotky z oficiálního otevření parku a přestřižení pásky najdete na Facebooku města.

Datum vytvoření: 5.5.2021 / Datum změny: 5.5.2021