Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Datum vyvěšení: 
23.12.2015
Datum sejmutí: 
31.12.2023

ÚZSVM Brno

Soubory: