Zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitosti

Datum vyvěšení: 
6.9.2018
Datum sejmutí: 
31.12.2023

ÚZSVM

Soubory: