Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Co k tomu potřebujete: 

K podnětu ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištěné doložte:

  • občanský průkaz oprávněného příjemce důchodu (případně jeho zákonného zástupce, nebo opatrovníka) a navrhovaného zvláštního příjemce,
  • doklad o tom, kým je dávka vyplácena (důchodový výměr),
  • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.
Kde to vyřídíte: 

Bc. Hrdličková Michaela, DiS., Odbor sociálních věcí, MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 1. patro, dveře č. 214, telefon: 549 439 763, e-mail: michaela.hrdlickova@tisnov.cz

Milada Pelíšková, DiS., Odbor sociálních věcí, MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 1. patro, dveře č. 214, telefon: 549 439 764, e-mail: milada.peliskova@tisnov.cz  

Úřední dny a hodiny:

Pondělí, středa   7.00 – 17.00

Pátek                  7.00 – 12.00