Zvláštní užívání pozemních komunikací

Co k tomu potřebujete: 

Doklady jsou specifikovány v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru 346, Tišnov,

silniční správní úřad.

Luboš Dvořáček, kancelář č. 213, telefon 549 439 752, lubos.dvoracek@tisnov.cz

úřední dny: pondělí, středa 7.00 - 17.00, pátek 7.00 – 12.00